Select Language

Nuostatai

Teisinis pagrindas

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno gatvių apšvietimas" (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymais), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

Bendrovės veiklos tikslai:

  • miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas ir remontas (montavimas, derinimas, bandymas, technologinis valdymas),
  • paslaugos gyventojams ir komencinė veikla, siekiant tenkinti viešuosius interesus,
  • bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos aktams.

Bendrovės valdymas:

  • visuotinis akcininkų susirinkimas;
  • bendrovės vadovas (generalinis direktorius).