Select Language

Paslaugos

Atgal

UAB „Kauno gatvių apšvietimas"

teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas ir paslaugų teikimo aprašymas

 

 

Eil. Nr.

Teikiama viešoji paslauga

Paslaugos teikimo aprašymas

1.

Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas

Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, kai atliekama apšvietimo šviestuvų, prožektorių, apšvietimo elektros linijų, apšvietimo maitinimo spintų ir apšvietimo atramų priežiūra, remontas, apšvietimo įjungimo ir išjungimo grafikų sudarymas ir derinimas.

Taip pat apšvietimo elektros tinklų įrengimo darbai. Renginių ir švenčių aptarnavimas (elektros pajungimo darbai). Dekoratyvinio apšvietimo pajungimas, aptarnavimas.

2.

Kauno miesto šviesoforų įrangos techninė priežiūra ir gedimų šalinimas

Miesto šviesoforų įrangos techninė priežiūra ir gedimų šalinimas, tai yra teikti šviesoforų įrangos sankryžose techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugas, vadovaujantis Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-81, apsaugą nuo elektros reglamentuojančių teisės aktų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir eksploatacijos paslaugą reglamentuojančiais dokumentais. Užtikrinti šviesoforų įrangos eksploatacinę priežiūrą, keičiant netinkamas lemputes, lęšius, remontuojant stovus, stogelius, pagalbinius skydus, pėsčiųjų šviesoforų mygtukus, transporto detektorius, garsinius signalus. Savalaikiai tikrinti ir reguliuoti šviesoforų koordinavimo, maitinimo, ryšių, valdymo, daviklių ir kitus orinius ir požeminius kabelius, patikrinti ir sureguliuoti koordinuotą šviesoforų įrangą, sureguliuoti šviesoforų laikrodžius pasikeitus laikui.

3.

Kauno miesto stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimas ir techninė priežiūra

Stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimo metu atliekama sistemos techninė priežiūra, metrologinė patikra, programinių gedimų šalinimas, užtikrinamas tinklo ryšys tarp įrangos ir kompiuterio.

 

4.

Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas ir priežiūra

Kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros metu atliekami darbai tai Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių įrenginių priežiūrą tai yra kelio ženklų ir jų komplektuojančių dalių taisymas, reguliavimas, valymas, tvirtinimas, apsauginių atitvarų taisymo darbai, transporto priemonių greičio mažinimo kalnelių taisymas, standžių arba lanksčių kelio kraštą žyminčių stulpelių ir lanksčių plastikinių stulpelių taisymo, atstatymo darbai, pėsčiųjų eismo saugumo salelių taisymas.

5.

Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas

Miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugos,  tai medžių kirtimas, krūmų kirtimas, medžių genėjimas, nulūžusių medžio šakų miesto gatvėse, skveruose ir parkuose surinkimas ir išvežimas, kelmų rovimas mechanizuotai ir rankiniu būdų ribotoje erdvėje miesto gatvėse, medžių žaizdų gydimas, medžio drevių valymas ir konservavimas, medžių, krūmų sodinimas jų priežiūra, sanitariniai, retinimo, einamieji, kraštovaizdžio formavimo, trako kirtimai miško žemėje. Taip pat atliekame dirvos paruošimą mechanizuotam sodinimui, miško sodmenų apdorojimą repelentais, skruzdėlynų aptvėrimą, inkilų gamybą ir iškėlimą miško žemėje, kvartalinių linijų valymą, mineralizuotų juostų įrengimą miško žemėje, miško valymą, nelegalių sąvartynų likvidavimą, upelių šlaitų, griovių ir kitų daubų valymą ir bendrąją priežiūrą ir apsaugą.