Select Language

Želdinių, miško parkų priežiūra

  • Titulinis
  • Želdinių, miško parkų priežiūra
Atgal
Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas.

Miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugos - medžių kirtimas, krūmų kirtimas, medžių genėjimas, nulūžusių medžio šakų miesto gatvėse, skveruose ir parkuose surinkimas ir išvežimas, kelmų rovimas mechanizuotai ir rankiniu būdų ribotoje erdvėje miesto gatvėse, medžių žaizdų gydimas, medžio drevių valymas ir konservavimas, medžių, krūmų sodinimas jų priežiūra, sanitariniai, retinimo, einamieji, kraštovaizdžio formavimo, trako kirtimai miško žemėje. Taip pat atliekamas dirvos paruošimas mechanizuotam sodinimui, miško sodmenų apdorojimas repelentais, skruzdėlynų aptvėrimas, inkilų gamyba ir iškėlimas miško žemėje, kvartalinių linijų valymas, mineralizuotų juostų įrengimas miško žemėje, miško valymas, nelegalių sąvartynų likvidavimas, upelių šlaitų, griovių ir kitų daubų valymas ir bendroji priežiūra bei apsauga.

Taip pat tvarkomos vėjalaužos, vėjavartos po audrų, darbai gali būti atliekami ir gyventojams, įmonėms, organizacijoms, jei minėti fiziniai ar juridiniai asmenys pasirūpins atitinkamais leidimais medžių kirtimui/genėjimui.

Vykdomi profilaktiniai genėjimai avarinėse zonose šalia oro linijų ir sankryžose, kur želdiniai užstoja šviesoforų ir kelio ženklų matomumą.

Prie atliekamų darbų šiais metais prisidėjo pomedžių/pokrūmių mulčiavimas, žaliųjų plotų priežiūra (šienavimas), 
taip pat ventiliacijos ir laistymo kanalų medžiams įrengimas, tvenkinių priežiūra/valymas ir varninių paukščių lizdų medžiuose išardymas.

UAB "Kauno gatvių apšvietimas" rūpinasi miškais aplink Kauną bei prižiūri 700 ha miškų (šilų) - J. Basanavičiaus miško parkas (Panemunės šilas), Lampėdžių šilas ir Pažaislio šilas.

Per 2022 metus:

  • J. Basanavičiaus miško parke (Panemunės šile) ir Lampėdžių miško parke atliktas sanitarinis miško kirtimas, kurio metu iškirsta 1609 ktm medienos
  • Ąžuolyne ir Pažaislio miško parke, 1,4 ha plote atliktas kraštovaizdžio formavimas, trako kirtimas, pomiškio ugdymas, medynų genėjimas, jaunuolynų šviesinimas
  • J. Basanavičiaus miško parke (Panemunės šile) įkelta 12 naujų inkilų. Apsaugai nuo laukinių gyvūnų, 0,9 ha plote nauji pušų sodinukai nupurkšti repelentais
  • Pasodinta 843 vnt. medelių - liepų, klevų, beržų, kaštonų, obelų ir sakurų
  • Pažaislio, Lampėdžių, J. Basanavičiaus miško parkuose, 26,5 ha plote atlikta želdinių priežiūra šienaujant žolinę augmeniją ir kertant krūmynus