Select Language

GYVENIMO APRAŠYMAS

Atgal

 

 

Vardas, pavardė:        PETRAS ŠVAŽAS

Gimimo data, vieta:    1957 m. lapkričio 18 d., Akmenė

Šeimyninė padėtis:      Vedęs, turi dukrą

Išsilavinimas:              Aukštasis

Mokymo įstaigos:       

1973 – 1977                 Kauno politechnikumas. Įgyta automobilių remonto techninio

                                    aptarnavimo specialybė ir suteikta techniko mechaniko kvalifikacija.

2009 – 2010                 Kauno technikos kolegija. Suteiktas transporto inžinerijos profesinio

                                    bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.

Darbo patirtis:

2015 m. iki dabar        UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ generalinis direktorius.

                                    Veikla susijusi su Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacija,  

                                    priežiūra, remontu ir įrengimu; šviesoforų įrangos, kelio ženklų ir kt. įrenginių

                                    technine priežiūra ir gedimų šalinimu, įrengimu ir priežiūra; miesto želdinių,

                                    miškų kirtimas, genėjimas, sodinimas.   Bendrovės veiklos organizavimas ir jos

                                    tikslų įgyvendinimas. Padalinių vadovų darbo kontrolė, darbo rezultatų

                                    vertinimas, bendros būklės analizė.

2008 m. – 2015 m.        UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ technikos direktorius.

                                    Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija, priežiūra, įrengimas ir remontas.

1977 m.  – 2008 m.      AB „Autrolis“ Remonto skyriaus viršininkas

                                    Bendrovės veikla – keleivių pervežimas. Remonto skyriaus darbo

                                    organizavimas. Darbo rezultatų vertinimas, materialinių ir finansinių resursų

                                    panaudojimo analizė, vykdomų gamybinių užduočių kontrolė.

Kalbos                         Lietuvių – gimtoji, rusų – puikiai, vokiečių – pagrindai.

Darbas kompiuteriu:  Microsoft Windows, Microsoft Office, Excel, Outlook

Papildoma informacija: vairuotojo pažymėjimas (B,C,D kategorijos); Darbų saugos pažymėjimas

                                     darbdavio, jam atstovaujančio asmens; Energetikos darbuotojo kvalifikacijos

                                     atestatas AK organizuoti elektros įrenginių eksploatavimą iki 1000V;  

                                     priešgaisrinės saugos pažymėjimas; 2007 m. išklausytas „CADS Planner

                                     Electric – daugiau galios inžinerijai“ paskaitų kursas.

 

Pomėgiai:                    Žūklė, sodininkystė, sportas.